تبلیغات
مهندسی مکانیک - منشا وماهیت آلاینده های هوا :
 
مهندسی مکانیک
                                                        
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : سجاد غلامی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

درقدیم ،الودگی شهرها وجود زباله دركوچه ومعابربود٬ اما امروز الودگی هوا كه به  مراتب زیان اورتر ونا مطبوع تر است.

در حالی كه دیگر هیچ كس مضرات ناشی از رها كردن زباله در پیاده رو یا درجوی خیابان را به یاد نمی اورد هیچكس هم نمی خواهد به طور جدی درباره این واقعیت بیندیشد كه با روشن كردن اتش وراه انداختن،موتور ماشینها  وسوزاندن علف های زیادی باغچه وغیره مرتكب عمل خطایی می شود كه سلامتی نزدیكان خودرا به خطر به می اندازد.

با این حال ،هیچ كس از ما دررابطه با الودگی،خود را مسئول نمی داند ودیگران رامقصر می شناسد الودگی هوا در بین افرادی كه در معرض ان قرار دارند اهمیت فوق العادهای یافته است . این اگاهی در میان نوشته های روز نامه ها٬برنا مه های رادیووتلویز یون دیده می شود.

− الاینده چیست؟

هرگاه ماده ای با تراكمی  بیشتر از تراكم معمولش (بیش از حد استاندارد)در فضا یافت شود، به ان الاینده گوینده.گاز كربنیك،اكسیدهای نیتروژن،ازن امونیاك كه از سازهای عادی فضای غیره الوده ، هستند در طبیعت موجودند.اما به محض انكه مثلﺃ تراكم گاز كربنیك بیش از تراكم معمول كه از لحاظ حجمی حدود  300 قسمت در میلیون است برسد می توان انرا به عنوان یك ماده الوده تلقی كرد .

اجاق های خانگی ، كوره های  صنعتی ومواد نشر یافته از انها  وبالاخره گازهای خارج شده از لوله اگزوز وسائط نقلیه موتوری. تمام این منابع مواد الاینده در فضا پخش م كنند كه تا كنون بالغ برصدماده شنا سایی شده است.

مثلا – گازها وبخارات،تركیبات بسیار متنوع معدنی والی،ماننداكسیدهای گوگرد،نیتروژن وغیره یا ئیدروكربورهای چرب (الیفاتیك) ومعطر (اروماتیك) اسیدها٬ بازها٬فنول ها وغیره.

- ذرات جامد یا حباب های مایع تشكیل شده ازائروسول هایی كه ریزترین ذره ان به قطره حداقل3٪میكرومیلی متر است می تواند به صورت ائروسول در فضا  باقی بماند وبه20 میكرومیلی متر یا بیشتر (برای ذراتی كه فورا روی زمین قرار می گیرند)برسد.

-   ائروسول ها ممكن است از منابع طبیعی مانند ذرات ریز حاصل از اتشفشانها ویا از ذرات  گرد غبار بوجود بیاید . ائروسول های مصنوعی ،،ذرات جامدی هستند كه در اثراحتراق ناقص وسائط نقلیه ویا كارخانجاتی كه با سوخت های فسیلی كار مكنند پدیده ای زیان باری را برای جوامع انسانی ارمغان می اورند وسلامت موجودات زنده را به مخاطره می اندازد ائروسول ها در تغییرات اب وهوانقش بسیار موثری دارند

 

.  

-الایندهای خودرو      

-  باران های اسیدی واثرات ان

اكسید های نیتروژن٬تركیبات گوگرد وبیشترالاینده ها به سهولت توسط  بخار اب موجود در اتمسفر جذب می شوند وبه این ترتیب اسید های مختلفی مثل اسید نیتریك اسید سولفوریك را تولید می نمایند ومسلما باران وبرفی كه از این بخارهای مسموم حاصل می شود اسیدی است .

    ریزش باران های اسیدی بر سطح دریاها  ودریاچه ها باعث تركیب كلسیم محلول در اب با اسید موجود در قطرات باران شده  .عملا فاكتورهای بیولوژیك از دسترس موجودات ابزی دور می شوند همچنین عوامل حیاتی موجودات در خاك را هم از بین میبرند موجب  تخریب تدریجی جنگل ها وسایر فضا های سبزمی شود.

الایندهای خودرو2

 

الاینده های محیط زیست

1)    الو دگی های  طبیعی ( معدنی٬ نباتی٬حیوانی٬ میكروبی )

2)    الودگی های وسائط نقلیه ( زمینی ٬ دریایی٬ هوایی)

3)    الودگی كوره ها

4)    الودگی های مراكزتولید برق به روش گرمایی

5)    الودگی های كوره های زباله سوز

6)    الودگی های تفاله های كارخانجات صنعتی

الودگی های وسائط  حمل ونقل

وسائط نقلیه مانند خودروها ،قطارها٬ كشتی ها ٬وهواپیماها در الودگی هوانقش مهمی دارند . كه بیشترین الودگی٬ ناشی از خودروهاست . هر خودرواگر مقدار كمی مواد الوده كننده متصاعد كند به سرعت در محیط پخش می شود حال اگرتعداد زیادی خودرواین مواد را پخش كنند٬ محیط الوده ترمی شود. یعنی وضع الودگی هوا بسته به تعداد خودرووشدت عبورومرور است.البته تجمع یا پخش مواد الوده كننده دریك منطقه٬ بستگی به شرایط جغرافیایی وجوی ان منطقه دارد ودر تمام ایام سال هم به یك نحو نیست.

- جنس ومیزان مواد الوده كننده

مواد الوده كننده اساسا ازاگزوزموتورها به خارج پخش می شوند مقداری از این مواد از نشت كارتر (٢٥تا٣٠درصد) ومقدار دیگر از تبخیر داخل مخزن سوخت ودرون گلوگاه سوخت( كمتر از١٠درصد ) به محیط سرایت می كند . جنس ومیزان این مواد بستگی به نوع موتور دارد ( دیزل یا بنزینی) موادی كه از هر دو نوع موتورمتصاعد می شوند عبارتند ا زمنو اكسید كربنco ٬ اكسید های ازت NOوئیدروكرورهای محترق نشده     الد ئیدهاواكسید گوگرد. در موتورهای بنزینی بیشتر است .همچنین ازاگزوز مو تورهای بنزینی موادی مثل سرب٬كلر٬برم وگاهی فسفر٬پخش می شود در موتورهای دیزل مقداری هم دوده بدبومتصائد می گردد كه از ذرات بسیاركربن تشكیل شده است.

كمیت مواد الوده كننده به نوع موتور٬توان٬ سرعت دورانی ٬فرسودگی موتور و   شرایط استفاده ونگهداری از بستگی دارد.

-عوامل اصلی پدید امدن الودگی در اتومبیل

1) نسبت تركیب سوخت با هوا در موتور ٬تنظیم نشده باشد.

2) طراحی وشرایط عملكرد اتومبیل ها خوب نباشد

3) نحوه عبور ومرور درست نباشد.

4) توان موتور با شرایط كار٬ مناسب نباشد

5) سرعت دورانی موتور با شرایط كار مناسب نباشد

6) نوع موتور باكاری كه باید انجام دهد مناسب نباشد

7)فرسودگی موتور زیاد باشد

8) شرایط ونگهداری موتور روی اصول نباشد

-اثر جنس سوخت

در پالایشگاه ها٬انواع نفت خام با تركیبات متفاوت از منابع مختلف كشورها تصفیه

می شود٬مقرراتی كه درتصفیه بین سازندگان موتور ومقامات دولتی حاكم است

باید علاوه بر بهبود شرایط احتراق و رسیدن به بازده بیشتر مقدار موادالوده كننده رابه كمترین حد برساند

در این مقررات٬ مشخصات فنی جرم مخصوص ٬عدد اكتان یا ستان٬ قابلیت تبخیرودرصد ناخا لصی منظور می شود اضافه كردن اتیل فلوید كه مخلوطی از تتراایل سرب(نسبت4/0 تا6/0میلی لیتر در هر لیتربنزین) وكلروروبرموراتیلن٬باعث افزایش عدد اكتان بنزین در نتیجه بازده موتور را

(به شرط ازدیادضریب تراكم حجمی) بیشتر می كند وتا اندازه ای از مقدار COو ئیدرو كربور های محترق نشده كاسته می شود ولی متاسفانه استفاده ازاتیل فلوید به ایجاد الوده كننده های دیگری نظیرتركیبات سربی منجر می شود

اثر نحوه عبورومرور  

هرگونه شرایطی در عبورو مروركه باعث افزایش دوهای نامنظم موتور مثل كندی یاشتاب وترمز شدید گردد به زیاد شدن الودگی كمك می كند . بعلاوه سرعت حركت خودرو باعث تلاطم وپخش مواد الوده كننده می گردد .

 یبشترین الودگی در اماكنی مثل خیابان های تنگ وشلوغ ٬معابر زیر زمینی وخیابان های كه در انها عبور ومرور در اثر تراكم وازدحام مختل شده ونیز در چهاراها وتقاطع هایی  كه در انها مدت توقف پشت چراغ قرمزطولانی است مشاهده می شود.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر